Kategorija: Džemati

ISLAMSKI CENTAR HANOVI

  Islamski centar Hanovi-Moštre se nalazi se 6 km od Visokog lijevo od puta Visoko-Kakanj. Ovom Islamskom centru gravitira 10-tak okolnih džemata. Kamen temeljac za džamiju je postavljen 5.4.2006. godine. Džamijski dio sa poslovnim prostorima je završen 2009. godine. U toku radovi na popratnim sadržajima i obdaništu. Imami u džematu: Z

DŽEMAT ARNAUTOVIĆI

Džematu Arnautovići pripadaju naselja: Arnautovići, Ozrakovići, Mulići, Bosnići, Gornji Taukčići i Donji Taukčići. Džemat Arnautovići udaljeni su dva kilometra od Visokog i nalazi se uz autoput Sarajevo-Zenica.Broji oko 550 domaćinstava. U džematu je prvo izgrađen mesdžid 1937. godine, a centralna džamija 1980. godine. Munara je iz

DŽEMAT ČARŠIJA

Ovo je centralni džemat grada Visokog. Ima oko 300 domaćinstava. ŠEREFUDDIN – BIJELA DŽAMIJA je prvi put sagrađena oko 1477. godine. Ponovo izgrađena 1970-1980. godine. Tokom agresije 1992. -1995. pretrpjela ratna oštećenja.   Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: Hfz. Husein ef. Semić, Hfz. Muhamed ef. Krpo , Aćif e

DŽEMAT DONJA MAHALA

Ovom džematu pripada uže područje grada. Ima oko 800 domaćinstava. Džamija se zove ALAUDDIN SAGIR DŽAMIJA. Prvi put je sagrađena oko 1620. godine. Ponovo je  izgrađena i rekonstruisana 1981. godine. Tokom agresije 1992.-1995.  je pretrpjela ratna oštećenja.   Dosadašnji imami, hatibi i muallimi: Mustafa ef. Džonlagić, Sadik ef.

DŽEMAT DONJE MOŠTRE

Ovom džematu pripadaju: Donje Moštre, Gornje Moštre, Bradve i Radinovići. Nalazi se 6 km od Visokog desno od puta Visoko-Kakanj. Ima oko 400 domaćinstava. Džamija je sagrađena1968. godine. Djelimična rekonstrukcija je izvršena 2000/01. godine a 2011. godine u potpunosti rekonstruisana.   Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu

DŽEMAT DONJI KRALUPI

Ovom džematu pripadaju naselja: Buci, Dautovci, Donji Kralupi, Stuparići. Nalazi se 5 km od Visokog, lijevo od puta V isoko-Kiseljak. Ima oko 300 domaćinstava . Džamija u Slatini-Kralupi je prvi put sagrađena 8.9.1973. godine. Potpuno devastirana u agresiji 1992-95. godine rekonstruirana je 1997. godine. Osim centralne džamije ima novoizgrađ

DŽEMAT DŽINDIĆI

Ovom džematu pripadaju : Donji i Gornji Džindići. Nalazi se na 15 km od Visokog, lijevo u Donjem Moštru, preko Radovlja. Ima oko 80 domaćinstava. Džamija je izgrađena prije 1895. godine a porušena 1997. godine. Izgradnja nove džamije trajala je od od 1997.-2007. godine.   Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: Šaćir ef. Ri

DŽEMAT GODUŠA

Ovom džematu pripadaju naselja: Goduša, Ramadanovci, Poredje, Vijer, Čehići, Rajčići i Han. Nalazi se 10 km od Visokog-lijevo na Bucima-od puta Visoko-Kiseljak. Ima 350 domaćinstava. Džamija je sagrađena 1565. godine. Oštećena u agresiji 92-95. Rekonstrukcija je u toku. Nova džamija u izgradnji od 1990. godine. Munara izgrađena 2004/05

DŽEMAT GORNJI KRALUPI

Ovom džematu pripadaju naselja: Ginje, Dvor, Holići, Vidovići, Ratkovci, Čitluk i Ćatići. Nalazi se 6 km lijevo na Bucima od puta Visoko-Kiseljak. Ima 320 domaćinstava. Oko 1900 godine sagrađen je mesdžid Ginje. Džamija je izgrađena 1997. godine a munara 2005/06. godine.   Dosadašnji imami, hatibi i muallimi u džematu: Šaćir ef.

DŽEMAT KALIĆI

Ovom džematu pripadaju naselja: Kalići, Hadžići, Veizbegovići, Slatina, Tujlići, Mihaljevići i Šaići. Smješten je na 12. km od Visokog, u Donjem Moštru lijevo od puta Visoko-Kakanj. Ima 230 domaćinstava. Džamija sagrađena 1950. godine – porušena 1974. Na istoj lokaciji gdje je bila stara džamija sagrađena nova 1974. godine,